musikdatastugan.se

Synth Synth
Display
Synth
Synth
Click here to enter MUSIKDATASTUGAN
Synth


Välkommen till MusikDataStugan!


Här finner du musik både
som Midifili eller
som en
MP3 utan melodi
att sjunga och spela till!

Text bifogas som separat textfil.

Välj utav 6000 låtar!


Saknar Du någon speciell låt,
tillverkar vi den gärna åt dig.


Welcome to
MusikDataStugan!

We provide you with music
as Midifile or
as
MP3 (no melody-line)
to be the singer or instrumentalist.

Lyrics are separate text files.


You choose from 6000 songs!

If you miss your favorite song
we gladly produce it for you.


Willkommen bei MusikDataStugan!


Wir haben Ihre Musik
zum Mitsingen und Dazuspielen
im Format:
Midifile
oder
MP3 ohne Melodie.

Songtexte als Textfiles.


Wählen Sie aus 6000

Haben wir Ihren Song nicht,
spielen wir ihn gerne  für Sie ein.
 


Copyright © 1997-2014
Musikdatastugan